Saturday , 22 October 2016
  • ภาคล่าสุดของ Shin Godzilla (2016)

    ภาคล่าสุดของ Shin Godzilla (2016)

    เป็นภาพยนตร์จากญี่ปุ่นที่เข้าฉายในปี 2016 นี้ คืออีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามไม่น้อยเลย Porn จากผลงานของผู้กำกับร่วมสองคน ชื่อ Hideaki Anno และ Shinji Higuchi ... Read More »